วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

เล่าเรื่องของฉัน

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวซารีหม๊ะ  เบ็ญยูนุ
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ฝึกสอนที่ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐