วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ที่ 4-5
วันที่ 11-23 มิถุนายน 2555
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
           -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ในตอนเช้า
           -ควบนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
           -ทำกิจกรรมหน้าเสา/ควบคุมแถวนักเรียนในตอนเช้า
           -เช็คชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
           -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2
           -สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/2
           -ช่วยแม่บ้านตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
           -ตรวจการบ้านของนักเรียน
           -ทำแผนการจัดการเรียนรู้
           -จัดทำสื่อการเรียนการสอน
           -ดูแลนักเรียนทำเวรประจำวันในห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
           -ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอบประวัติส่วนตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
          -จัดพานดอกไม้วันไหว้ครูร่วมกันนักเรียน
          - จัดเวที / ผูกผ้า งานไหว้ครู
          -เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูร่วมกับครุและนักเรียน


ประมวลภาพกิจกรรมที่ปฏิบัติ


          
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ที่ 2-3

วันที่  28 พฤษภาคม -8 มิถุนายน 2555

 กิจกรรมที่ปฏิบัติ

-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ในตอนเช้า

-ควบนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-ทำกิจกรรมหน้าเสา/ควบคุมแถวนักเรียนในตอนเช้า

-เช็คชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

-สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/2

-ช่วยแม่บ้านตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

-ประชุมพร้อมคณาจารย์แจ้งเรื่อง กิจกรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕/๑ ในวันที่ ๒๖ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการจัดป้านนิเทศวันวิสาขบูชา

-จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

-พานักเรียนไปทัศนะศึกษาที่โรงละคร สนามหน้าเมือง เกี่ยวกับวันพระพุทธยันตี

-ตรวจการบ้านของนักเรียน

-ทำแผนการจัดการเรียนรู้

-จัดทำสื่อการเรียนการสอน

-ดูแลนักเรียนทำเวรประจำวันในห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

-ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอบประวัติส่วนตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ประมวลภาพกิจกรรมที่ปฏิบัติ


วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

          สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ 1

    วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555

              -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ในตอนเช้า
              -ทำกิจกรรมหน้าเสา/ควบคุมแถวนักเรียนในตอนเช้า
              -ช่วยงานฝ่ายการในการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน
              -เข้าร่วมประชุมกับคณะครูในโรงเรียน
              -ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
              -ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
              -ช่วยแม่บ้านตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน