วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ที่ 2-3

วันที่  28 พฤษภาคม -8 มิถุนายน 2555

 กิจกรรมที่ปฏิบัติ

-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ในตอนเช้า

-ควบนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-ทำกิจกรรมหน้าเสา/ควบคุมแถวนักเรียนในตอนเช้า

-เช็คชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

-สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/2

-ช่วยแม่บ้านตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

-ประชุมพร้อมคณาจารย์แจ้งเรื่อง กิจกรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕/๑ ในวันที่ ๒๖ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการจัดป้านนิเทศวันวิสาขบูชา

-จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

-พานักเรียนไปทัศนะศึกษาที่โรงละคร สนามหน้าเมือง เกี่ยวกับวันพระพุทธยันตี

-ตรวจการบ้านของนักเรียน

-ทำแผนการจัดการเรียนรู้

-จัดทำสื่อการเรียนการสอน

-ดูแลนักเรียนทำเวรประจำวันในห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

-ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอบประวัติส่วนตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ประมวลภาพกิจกรรมที่ปฏิบัติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น