วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

          สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ 1

    วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555

              -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ในตอนเช้า
              -ทำกิจกรรมหน้าเสา/ควบคุมแถวนักเรียนในตอนเช้า
              -ช่วยงานฝ่ายการในการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน
              -เข้าร่วมประชุมกับคณะครูในโรงเรียน
              -ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
              -ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
              -ช่วยแม่บ้านตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น