วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ที่ 8-9

วันที่ 9 - 20กรกฎาคม 2555
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
-
ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ในตอนเช้า ของอังคาร
-
ควบนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-
ทำกิจกรรมหน้าเสา/ควบคุมแถวนักเรียนในตอนเช้า
-
เช็คชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และ 4/2
-
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2
-
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/2
-
ช่วยแม่บ้านตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
-
ตรวจการบ้านของนักเรียน
-
ทำแผนการจัดการเรียนรู้
-
จัดทำสื่อการเรียนการสอน
-
ดูแลนักเรียนทำเวรประจำวันในห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

-ช่วยสอนแทนครูพละที่ติดธุระ ในรายวิชาพละศึกษา
-
ทุกๆวัน เวลา 14.30-15.00 น. จะต้องช่วยครูซ้อมนักกีฬาประจำสีน้ำเงิน ฝึกการร้องเพลงเชียร์

 -ส่งเด็กนักเรียนขึ้นรถกลับบ้านตอนเย็น
ปัญหาที่ในการปฎิบัติงาน

- นักเรียนส่งเสียงดังเวลาครูสอน

-เด็กผู้ชายไม่ทำความสะอาดในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

- ครูต้องดูแลนักเรียนให้ทั่งถึง เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

-กล่าวตักเตือนสำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ทำความสะอาด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น